fb-pixel
Skip to content

Media > Von Der Heyden Group Po Uzyskaniu Licencji Regulacyjnej Na Ukrainie, Uruchamia Swój Dział Zarządzania Aktywami

Von der Heyden Group po uzyskaniu licencji regulacyjnej na Ukrainie, uruchamia swój dział zarządzania aktywami

Von der Heyden Group (VDHG), międzynarodowa grupa inwestycyjna, działająca na europejskim rynku nieruchomości, z łączną kwotą aktywów w wysokości ponad 650 mln euro, uzyskała licencję na zarządzanie aktywami wydaną przez Narodową Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (NSSMC) Ukrainy. Zarejestrowana licencja uprawnia Von der Heyden Group, od wielu lat będącą pionierem w rozwoju wolnych rynków, do pełnienia roli pioniera w dziedzinie zarządzania aktywami na Ukrainie. Licencja ta wyróżnia również Grupę, jako jedną z pierwszych firm inwestycyjnych z kapitałem zagranicznym, która otrzymała licencję na zarządzanie aktywami na Ukrainie w ciągu ostatniej dekady.

Licencja pozwala nowej spółce zależnej od Von der Heyden Group, na uruchomienie funduszu nieruchomości, którego celem jest pozyskanie kapitału poprzez prywatną emisję akcji dla profesjonalnych inwestorów, przy minimalnej inwestycji w wysokości 250 tys. euro.

Robert Rottinghuis, Dyrektor Generalny Von der Heyden Group powiedział: Wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 5 lat w połączeniu z bezkonkurencyjną lokalizacją Kijowa i Lwowa pod względem inwestycji i rozwoju nieruchomości, wykazał rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości obiekty handlowe, przemysłowe i mieszkaniowe. W warunkach niespotykanych dotychczas, nasz fundusz został zaprojektowany jako jeden z elementów składowych dla dalszego wykorzystania przez inwestorów instytucjonalnych aktywów nieruchomościowych na nadchodzących rynkach. Stanowi to unikalną okazję do zapewnienia konkurencyjnej stopy zwrotu i stabilnych przepływów pieniężnych dla naszej Grupy, jak również dla naszych akcjonariuszy.

Von der Heyden Group stworzyła najlepszy w swojej klasie lokalny zespół z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami. Roczna wewnętrzna stopa zwrotu netto funduszu (lewarowana, po podatkach i opłatach) ma być dwucyfrowa w okresie siedmioletniego okresu funkcjonowania funduszu. Spółka Asset Management Company Von der Heyden Group umożliwia Grupie zarządzanie funduszami własnymi, a także funduszami innych inwestorów instytucjonalnych w świetle ekspozycji na szybko rozwijający się rynek nieruchomości.

Spółka Von der Heyden Group na Ukrainie jest kontynuacją ekspansji Grupy, jako międzynarodowej firmy inwestycyjnej, działającej na rynku nieruchomości z przedstawicielstwami w ośmiu krajach.

VDHGAMC AMC License Press Release 16 10 2020 POL

 

SHARE

To provide you with great user experience, we would like to store cookies on your device. Read Cookie Policy